KULLANICI DENEYİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN BU SİTEDE ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR.
Bu sayfada herhangi bir bağlantıya tıklayarak, çerezleri ayarlamamıza izin vermis oluyorsunuz.
Devamını Oku
TAMAM,KABUL EDİYORUM
HAYIR TEŞEKKÜRLER
|
Sanal fuar
|
LANGUAGE
 • ANASAYFA
 • SUNGROW HAKKINDA
 • ÇÖZÜMLER
  PV SİSTEMLER

  Konut Sistemleri

  Ticari Sistemler

  Büyük Ölçekli Sistemler

  DEPOLAMA SİSTEMLERİ

  Konut Depolama Sistemleri

  Ticari Depolama Sistemleri

  Büyük Ölçekli Depolama Sistemleri

  EV (ELEKTRİKLİ ARAÇ) ŞARJ CİHAZI

  Özel PV + ESS + Şarj Cihazı Çözümü

  Varış Noktasında Şarj

  Kamusal Hızlı Şarj

  YÜZER PV SİSTEMLER

  Yüzer PV Sistem

  PV ENERJİ SANTRALLERİ

  Konut PV İş Birimi

  Yeşil Enerji İş Birimi

 • ÜRÜNLER
  PV SİSTEMLER

  1+X Modüler İnvertör

  Dizi İnvertör

  Optimizer

  Merkezi İnvertör

  Anahtar Teslim Çözümler

  DEPOLAMA SİSTEMLERİ

  EDS / Hybrid İnvertör

  Enerji Depolama Sistemleri

  Batarya

  AKSESUARLAR & İZLEME SİSTEMİ

  İzleme Sistemi

  Aksesuarlar

  YÜZER PV SİSTEMLER

  İnvertör Taşıyıcı Yüzer Platform

  Yüzer Gövde

  ELEKTRIKLI ARAC SARJ CİHAZI

  AC EA Şarj cihazı

  DC Elektrikli Araç Şarjı

 • İLETİŞİME GEÇİN
  SUNGROW OFİSLERİ
  SERVİS
  HABERLER
GİRİŞ İNDİR İSİM ARA
Bulmak istediğiniz.
Online
exhibition
SEARCH
Guess you want to find it.
COUNTRY
GİZLİLİK POLİTİKASI
GİZLİLİK POLİTİKASI

Son güncelleme Ekim 2023


Sungrow, kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye alır ve, özellikle AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) [General Data Protection Regulation (GDPR)] ve Türkiye’deki veri işleme faaliyetleri için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri olmak üzere, yürürlükte olan veri koruma yasalarına ve yönetmeliklerine tam anlamıyla uyar. Websitemizi kullandığınızda ya da bizimle doğrudan iletişime geçtiğinizde kişisel verilerinizi nasıl toplandığımıza ve verileri nasıl kullandığımıza ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca, Sungrow’un gerçekleştirdiği bazı işlemlere itiraz etme hakkı da dâhil olmak üzere, veri koruma haklarınız da aşağıda açıklanmıştır. Bu politikaya websitemiz üzerinden dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.1. VERİ SORUMLUSU

GDPR kapsamında tanımlandığı şekliyle, web sitesi işleticisi ve veri sorumlusu Sungrow Power Supply Co., Ltd.’dir. Adres: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, China; Tel.: +86 551 6532 7834 (“Sungrow”, veya “biz” olarak anılacaktır). 

GDPR’ın 27. Maddesi kapsamında tanımlandığı şekliyle, Avrupa Birliğinde bulunan temsilcimiz Sungrow Deutschland GmbH’dır, Balanstraße 59, 81541 München, Tel.: +49 89 324 914 789. Sorularınızı veri koruma yetkilimize f.li@sungrow-emea.com adresine e-posta atarak, sorabilirsiniz. 

 

2. HAKLARINIZ

2.1  Genel olarak, aşağıda belirtilen kişisel haklara sahipsiniz; örneğin, bizden talep edeceğiniz hususlar şunlar olabilir:

• tuttuğumuz kişisel verilerinize erişim ve bir nüshasını edinme (GDPR, Md. 15)

• Kişisel verilerinizin bir kısmının, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta, size veya bir başka bir veri sorumlusuna sunulması (GDPR, Md. 20)

• verinin doğru olmasını sağlamak amacıyla, kişisel verilerinizin güncellenmesi veya düzeltilmesi (GDPR, Md. 16)

• çeşitli durumlarda, kişisel verilerinizin kayıtlarımızdan silmesi (GDPR Md. 17)

• çeşitli durumlarda, kişisel verilerin işlenmesine kısıtlama getirilmesi (GDPR, Md. 18)

Ayrıca Türkiye’de bulunan very ilgilileri için KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileriniz üzerinde aşağıdaki haklara sahipsiniz; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Ek olarak, şu hakkınız da olabilir:

çeşitli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek (ör. kişisel verilerinizin, doğrudan pazarlama amacıyla işleme ya da doğrudan pazarlama amacıyla profil oluşturma veya kamu yararına bir görevi yerine getirdiğimiz durumlar dâhil olmak üzere, meşru menfaatlerimiz (veya üçüncü bir tarafın menfaatleri) temelinde işlenmesi – GDPR, Md. 21 ve KVKK Madde 5/2/f).

Açık Rızanıza dayandığımız her durumda, geri çekilmeden önce rızanıza tabi işlemenin yasallığın halel getirmeksizin, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.  Bununla birlikte, verilerinizi yukarıda belirtilen durumlarda olduğu gibi, farklı amaçlarla işlemek için başka hukuki sebeplerimiz olabilir.

2.2  Bu haklar, bazı durumlarda sınırlı olabilir - örneğin, verilerinizi işlemek için yasal bir zorunluluğumuz olduğunu gösterebildiğimiz ya da bilgileri size sunmanın başka bir kişinin kişisel verilerini ifşa edeceği veya bu tür bilgileri paylaşmanın yasal olarak engellendiği gibi durumlar. Bazı durumlarda bu, rızanızı geri çekseniz bile verileri saklamaya devam edebileceğimiz anlamına gelebilir.

2.3  Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen bilgi taleplerinizi, veri ilgilisi erişim taleplerinizi veya veri işlenmesine yönelik itirazlarınızı e-posta yoluyla data-protection@sungrow-emea.com adresine ya da 1. Bölüm’deki belirtilen adrese gönderiniz.

2.4 Verilerinizi işleme yöntemlerimiz hakkında tüm sorularınızı cevaplayabileceğimizi umuyoruz. Çözüm bulmamış soru veya sorunlarınız olması durumunda, GDPR’nin 77. Maddesi ya da KVKK’nın 14. Maddesi uyarınca, özellikle ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız Üye Devlet’in veri koruma makamı gibi bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz.

2.5 Son olarak, yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklere uyulması için kişisel verilere ihtiyaç duyduğumuz durumlarda, bu tür verilerin sağlanmasının zorunlu olduğunu bildirmek isteriz: bu veriler sağlanmaz ise, sözleşmeye dayalı ilişkimizi yürütemeyiz ve bize ait olan yükümlülüklerimizi yerine getiremeyiz.

 

3.  ULUSLARARASI AKTARIM VE VERİ GÜVENLİĞİ

3.1  Dünya çapında faaliyet gösteren bir şirket olduğumuz için, sizden topladığımız veriler bizim tarafımızdan veya hizmet sağlayıcı(lar)ımız tarafından Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışına aktarılabilir ve saklanabilir. Sungrow’da veya tedarikçilerimizden biri için çalışan AEA dışında (bizim durumumuzda, Çin Halk Cumhuriyeti’nde) veya Türkiye dışında faaliyet gösteren çalışanlar tarafından da işlenebilir. Bilgilerin AEA dışına aktarıldığı ve bunun AB Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararına tabi olmayan bir ülkede olduğu durumlarda, veriler AB Komisyonu onaylı standart sözleşme maddeleri veya bir tedarikçinin İşleyici Bağlayıcı Şirket Kuralları ile yeterince korunmaktadır ya da KVKK madde 9 uyarınca veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir sorunuz varsa, veya ilgili belgelerin bir nüshasını edinmek istiyorsanız, lütfen bize bildirin.

3.2  Sitelerimiz, zaman zaman diğer websitelerine bağlantılar içerebilir. Bu diğer websitelerine giden herhangi bir bağlantıyı takip ederseniz, bu websitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu websiteleri üzerinden gerçekleşecek işlemler için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi bildirmek isteriz. Bu websitelerine herhangi kişisel bir verinizi göndermeden önce lütfen o websitelerinin politikalarını kontrol edin.

3.3  Tarafımızca tutulan verilerinizin yetkisi olmayan kişilerce yanlışlıkla veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, imha veya erişimine karşı korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri almaktayız. Verileriniz şifrelenmiş bir biçimde aktarılır; biz, TLS 1.2 şifrelemesi kullanmaktayız.

 

4. BİLGİ EDİNME AMAÇLI WEBSİTEMİZİ KULLANMANIZ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

4.1 Websitesi sadece bilgi edinme amaçlı kullanılıyorsa, örneğin, websitemizi kullanmanın ötesinde bizimle iletişime geçmiyorsanız ve bize başka bir şekilde bilgi iletmiyorsanız, websitesini ziyaret edebilmenizi sağlamak için tarayıcınız tarafından otomatik olarak iletilen verileri toplarız. Verilerin bu şekilde depolanması yalnızca sistemsel ve istatistik amaçlara hizmet eder (GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine ve KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendine göre, websitemizi yönetmek ve işleyişini iyileştirmek için meşru menfaatlerimiz temel alınarak) ve, istisnai durumlarda, cezai suçları bildirmek için (GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (e) bendine göre) kullanılır.

Otomatik olarak sizden aşağıdaki verileri toplayabiliriz:

• teknik bilgiler; örneğin, bilgisayarınızın internete bağlanmak için kullandığı İnternet Protokolü (IP), cihaz türü, tarayıcı ve sürümü, işletim sistemi ve platformu; ve

• ziyaretiniz hakkında bilgi; örneğin, örnek kaynak konumlandırıcıları (URL), sayfa yanıt süresi ve indirme hataları.

Aşağıda belirtilmiş olduğu gibi, çerezler vasıtasıyla da kişisel veriler toplanabilir (bkz. Bölüm 10, “Çerez Politikası”).


5.    BİZE ULAŞTIĞINIZDA VE REKLAM AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

5.1 Kişisel verileriniz (adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz ve şirket adınız) toplanacaktır ve bu tarz bilgileri bize iletişim maksadıyla sağladığınızda, işlenecektir. Bu tür kişisel bilgiler, sadece talebinizin işlenmesi amacına hizmet eder ve GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi ve KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendi uyarınca, websitemizi yönetmeye ilişkin meşru menfaatlerimizi ve müşterilerimize hizmetler sunmak amaçlarımızı temel alır.

5.2  GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi KVKK’nın 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; kişisel verileriniz önceden sizin rızanız alındıktan sonra reklam amaçlı kullanılacaktır. Haber bültenimizi almanız amacıyla tarafınızdan bize sağlanan veriler, siz haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızca saklanacak ve daha sonra yasal saklama yükümlülüklerine tabi şekilde silinecektir.


6.    SÖZLEŞMELERİN İFASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

6.1  Kişisel verilerinizi (adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, ülkeniz, iş sektörünüz, şirket adınız, ticari ilgi alanlarınız) sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası ve ayrıca yasal zorunluluklara uyulması amacıyla işliyoruz. Verilerin işlenmesi, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendine (veri ilgilisinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan veya bir sözleşmeye taraf olmaya yönelik veri ilgilisinin talebi üzerine müşterinin irtibat kişisi ile iletişim) dayanmaktadır. Ayrıca; kişisel verileri saklamak için yasal bir yükümlülüğümüz olabileceğinden ötürü, veri işlemesi GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (ç) bendinedayanmaktadır; ör. vergi, ticaret hukuku veya dolandırıcılıkla mücadele.


7.  İŞ BAŞVURULARINDA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

7.1  Biri bize bir iş başvurusunda bulunduğu zaman da kişisel veriler toplarız. Bu kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi, elektronik bir iş başvurusu dosyası oluşturmak, başvurunuzu yönetmek, mülakatları düzenlemek gibi işlemler dâhil olmak üzere, işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi için gereklidir - kısacası, KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca sizinle bir iş sözleşmesi yapabilmemiz için gereklidir. Veri işlenmesi, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine ve KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendine uygun olarak, olası adayları işe almamızı sağlamaya yönelik meşru menfaatlerimize dayanmaktadır.

Ayrıca iş başvurunuz kapsamında toplanan kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK Madde 9 uyarınca açık rızanız dahilinde Sungrow Deutschland GmbH şirketine aktarılacaktır.


8.  KİŞİSEL VERİLERİN ALICILARI/ALICI SINIFLANDIRMALARI

8.1  Kişisel verilerinizi, müşteri ilişkilerimizi geliştirmek ve belirli ülkelerle ilgili taleplerinizi yönetebilmek için Sungrow’un bağlı kuruluşlarıyla paylaşabiliriz (https://en.sungrowpower.com/contactUS adresinde listelenen herhangi bir şirket, kurum ya da diğer Sungrow kuruluşu anlamına gelir).

8.2   Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar için gerekliyse, yasalar tarafından zorunlu kılınmışsa veya yürürlükteki yasalara uygun olarak meşru menfaatlerimizin yasal olarak korunması için gerekliyse, devlet yetkilileri ve/veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilir. Kişisel veriler, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Sungrow adına veri işleyecek olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (ör. etkinlik ortakları, dağıtımcılar, mühendislik, tedarik ve inşaat (“EPC”) müşterileri) ile de paylaşılabilir.  

8.3  Ayrıca, bu gizlilik bildirimi kapsamında (ör. websitemizin teknik altyapısı çerçevesinde (e-posta yolu ile pazarlaması, etkinlik planlama ve yönetimi, websitesi tasarımı ve geliştirilmesi için tedarikçiler gibi)) veri işleme talimatı verdiğimiz, veri işleme için özellikle görevlendirilmiş hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Bu bağlamda, teknik hizmet sağlayıcılarımız AB/AEA bölgesi dışında da bulunabilir. Verilerinizin AEA bölgesi dışına ya da Türkiye dışına aktarıldığı ve bunun AB Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararına tabi olmayan bir ülke olduğu durumlarda, verileriniz yukarıda 3. Bölüm’de açıklandığı üzere, uygun şekilde korunur.


9.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

9.1  Müşteri olduğunuz durumlarda, verilerinizi bizimle olan herhangi bir sözleşmeye dayalı ilişkiniz süresince ve izin verildiği ölçüde, ve bu ilişkinin sona ermesinden sonra, bu bildirimde belirtilen amaçları geçerli yasalara uygun olarak gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

9.2  Kişisel verileri sizin açık rızanız ile işlediğimiz durumlarda, siz bizden durdurmamızı talep edene kadar ve bundan sonra kısa bir süre için (taleplerinizi yerine getirmemize imkân tanıyabilmek adına) veriler işlenmeye devam eder. Ayrıca, gelecekte de bu isteğinize saygı duyabilmemiz için, verilerinizi işlemememizi istediğinize ilişkin talebinizin kaydını tutarız.

9.3  Websitelerimize yaptığınız ziyaretlerle ilgili veriler ve websitesi güvenliği amacıyla kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda, bu verileri websitemizi son ziyaretinizden itibaren 12 ay boyunca saklanır.

9.4  Yasalar, size ait çeşitli verileri belirli yasal saklama süreleri boyunca saklamamızı gerektirebilir (faturalar söz konusu olduğunda bu süre on yıla kadar çıkabilir). Başka durumlarda ise, kendimizi yasal hak taleplerine karşı korumak adına (yasal sınırlama sürelerinin sonuna kadar) veya işlerimizi yönetebilmek için (ör. muhasebe ve vergi yükümlülükleri konularında) sizinle olan herhangi bir ilişki sona erdikten sonra uygun bir süre boyunca verileri saklayabiliriz.

 

10. ÇEREZ POLİTİKASI

10.1  Websitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, websitemizi ziyaret ederken size iyi bir deneyim sunmamıza yardımcı olur ve aynı zamanda web sitemizi iyileştirmemizi sağlar. Çerezler, kullandığınız tarayıcıya tahsis edilmiş, sabit diskinizde depolanan ve çerezi yerleştiren tarafa (bu durumda bize) belirli bilgiler sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve herhangi bir virüs içermezler. Çerezler, hizmetlerimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirme amacını taşır. Genel olarak, kullandığımız çerezler “oturum çerezleri”dir. Bu çerez türü, web sitemizi ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Diğer çerez türleri, silinene kadar terminal cihazınızda kalır. Bu tür çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar. Çerez kullanımı artık çoğu websitesi için standart bir uygulamadır. Çerezlerin kullanılmasında rahatsızlık duyuyorsanız, siteden ayrıldığınızda “tarayıcı geçmişi”nden (önbellek) silerek, çerezleri kaldırmak da dâhil olmak üzere, tarayıcınız aracılığıyla bunları yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu bölümün “Çerezleri yönetmek” alt başlığına bakınız.

 

10.2 Kullandığımız çerezlerin sınıflandırılması şöyledir.

Zorunlu çerezler

Bu websitesinin çalışması veya hizmetlerimizin sunulabilmesi için gerekli ise, çerezleri cihazınızda saklarız.  Zorunlu çerezler, sayfada gezinme ve websitesinin güvenli alanlarına erişim sağlama gibi temel işlevleri etkinleştirerek bir websitesini kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. Bu çerezler olmadan websitesi düzgün çalışamaz. Bu işlemler, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine ve KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendine dayandırılmaktadır.

Analitik ya da performans çerezleri

Bu tür çerezler, bu websitesinin çalışması veya hizmetlerimizin sağlanması için zorunlu çerezler değildir, ancak belirli seçimlerinizi hatırlayıp, gelişmiş özellikler sağlayarak Hizmetlerin kullanımını iyileştirirler. Örneğin, dil, ülke, bölge veya yapılan diğer çevrimiçi ayarlar (ör. metin boyutu, yazı tipleri) için tercihlerin hatırlanması gibi websitesindeki tercihlerinizi ya da seçimlerinizi hatırlamak için kullanılırlar.

Bu çerezler, Sitelerimize gelen ziyaretçiyi tanımamızı, ziyaretçi sayısının belirlenmesini ve ziyaretçilerin Sitelerimizi kullanırken nasıl gezindiklerini tanımamızı sağlarlar. Bu da kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayarak, websitemizin çalışma şeklini iyileştirmemize yardımcı olur.

Bazı analitik ve performans çerezleri, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılır:

• Google Analytics, Google tarafından sağlanan bir internet analiz hizmetidir (lütfen aşağıdaki bilgilere bakınız). Google Analytics, IP adresiniz de dâhil olmak üzere, Çevrimiçi Hizmetler kullanımınız hakkında bilgi toplayabilir. Toplanan bilgiler Google’a iletilecek ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularda saklanacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın websitesini ziyaret edin. Yanı sıra; Google, tüm websitelerinde Google Analytics’i devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan bir tarayıcı eklentisi sağlar.

10.3  Websitemizin çalışması veya hizmetlerimizin sağlanması için zorunlu olmayan çerezleri kullanmadan önce, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine KVKK’nın 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre, sizden rızanızı almaktayız. Lütfen aşağıdaki “Çerezleri yönetmek” alt başlığına bakınız.

Çerez Kullanımı

 

Çerez adı /

Çerez ismi

İlgili üçüncü şahıs   hizmet sağlayıcı

(varsa)

Amaç

Geçerlilik Süreleri

_ga

_gid

_gad

Google LLC

Bu çerezler, Google Analytics kullanımımızın bir sonucu olarak ayarlanır   ve ziyaretçilerin websitemizi nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamak   için kullanılır. Bu bilgileri, rapor derlemek ve websitesini geliştirmemize   yardımcı olmak için kullanırız. Çerezler, ziyaretçilerin websitelerine nereden geldikleri ve ziyaret   ettikleri sayfaların ziyaretçi sayısı da dâhil olmak üzere çeşitli bilgiler   toplar. Veri işlemenin esasen Google tarafından gerçekleştirildiğini ve   Google’ın Google Analytics tarafından toplanan verilerinizi profil oluşturma   gibi kendi amaçları için kullanabileceğini ve bunları, varsa, Google Hesabı   gibi diğer verilerle ilişkilendireceğini bildirmek isteriz. 


  Google’ın verilerinizi nasıl koruduğu ve gizlilik hakkındaki yaklaşımı konusunda   daha fazla bilgi için lütfen bakınız: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?sjid=10843738950762886098-EU&hl=tr

 

13 ay sonunda

24 saat sonunda

10 dakika sonunda

 

Çerezleri yönetmek

 

Çerez tercihlerinizi, websitemizdeki çerez rıza yönetim aracına tıklayarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Sungrow’un Çerez Rıza Yöneticisi, zorunlu olmayan Çerezler ile ilgili ayarları değiştirmenize olanak sağlayan bir araçtır.  Zorunlu Çerezlerle ilgili ayarları değiştirmek mümkün değildir. Mevcut kaydırıcıları “Açık” veya “Kapalı” olarak ayarlayabilir ve ardından “Kaydet”e tıklayabilirsiniz. Ayarlarınızın geçerli olması için sayfanızı yenilemeniz gerekebilir. Bu rıza ayarları tarayıcınızın yerel depolama alanında saklanır ve (teknolojinin izin verdiği ölçüde) asla sunucularımıza iletilmez ve sunucularımızın bireysel kullanıcıları tanımlamasına veya izlemesine izin vermez.

 

İnternet tarayıcılarının güncel sürümleri, hem birinci hem de üçüncü taraf çerezlerinin yerleştirilmesi ve süresine ilişkin gelişmiş kullanıcı kontrolleri de sunmaktadır. Size açık çerez yönetim özellikleri hakkında daha fazla bilgi için internet tarayıcınızın “Yardım menüsü” altında “Çerezler”i aratın. Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ve çerezler hakkında daha fazla bilgiyi www.allaboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.  Ancak, tarayıcınızda çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz, websitemizdeki belirli işlemleri gerçekleştiremez veya websitemizin belirli bölümlerine etkin biçimde erişemeyebilirsiniz. İlgi alanına dayalı reklamcılık hakkında ve buna ilişkin çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız da dâhil olmak üzere daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen http://youronlinechoices.eu/ sayfasını ziyaret edin.

 

10.4. Google Analytics: Bu websitesi, bir internet analiz hizmeti olan Google Analytics’ten yararlanmaktadır. Bu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından işletilmektedir. Google Analytics, “çerez” olarak adlandırılan araçları kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve websitesine ilişkin kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu bilgileri, rapor hazırlamak ve websitesini geliştirmemize yardımcı olmak için kullanırız. Çerezler, websitesini ziyaret edenlerin sayısı, ziyaretçilerin websitesine nereden geldikleri ve ziyaret ettikleri sayfalar gibi belirli bilgiler toplar. Veri işlemenin esasen Google tarafından gerçekleştirildiğini ve Google’ın Google Analytics tarafından toplanan verilerinizi profil oluşturma gibi kendi amaçları için kullanabileceğini ve bunları, varsa, Google Hesabı gibi diğer verilerle ilişkilendireceğini bildirmek isteriz. Bu websitesini kullanımınız hakkında çerez vasıtasıyla oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Google Analytics’e ilişkin çerezler saklanır ve ilgili kişisel verileriniz, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine KVKK’nın 5. Maddesinin 1. Fıkrasınauygun olarak, rızanıza dayalı olarak işlenir. Google Analytics ile bağlantılı çerezlerin 13 aylık bir süresi vardır ve bundan sonra otomatik olarak silinir.


Bu websitesinde IP gizleme özelliğini etkinleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri’ne iletilmeden önce, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın diğer tarafları kapsamında, IP adresiniz Google tarafından kısaltılacaktır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri, bu websitesinin operatörü adına, websitesini kullanımınızı değerlendirmek, websitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve websitesi operatörü için websitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

 

Veri işleme hizmetinin dışardan tedarik yöntemiyle yapılması için Google ile bir sözleşme imzaladık ve Google Analytics’i kullanmanın zorunlu şartlarını tam olarak uyguluyoruz.


10.5: Google Tag Manager Bu websitesi aynı zamanda ‘Google Tag Manager’ kullanmaktadır. Google Tag Manager, Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) tarafından işletilen, pazarlanan websitesi etiketlerinin bir arayüz kullanılarak yönetilmesini sağlayan bir çözümdür. Tag Manager aracı (etiketleri uygulayan), çerez içermeyen bir alandır ve kişisel verileri kaydetmez. Bu araç diğer etiketlerin etkinleştirilmesine yol açar ve bu da belirli koşullar altında, kendi hesabına, veri kaydedebilir. Google Tag Manager bu bilgilere erişmez. Etki alanı veya çerez düzeyinde kayıt alma devre dışı bırakılmışsa, bu ayar Google Tag Manager ile uygulanan tüm izleme etiketleri için geçerli olmaya devam edecektir. Bağlantıya tıklayarak Google Tag Manager hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

11. GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikası, belirli aralıklarda güncellenebilir. Gizlilik politikamızda yapacağımız herhangi bir değişiklik, bu websitesinde yayınlanacaktır ve önemli güncellemeler yapıldığında size gizlilik ile ilgili yeni bildirimler sunulacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi zaman zaman başka şekillerde de bilgilendirebiliriz.

18MW PV Plant in Dubai
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017